TIN TỨC & SỰ KIỆN

Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dụng cụ, vật tư thu gom rác thải y tế, hóa chất xử lý môi trường

Quyết định số 121/ QĐ- BVM : Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dụng cụ, vật tư thu gom rác thải y tế, hóa chất xử lý môi trường

  • (0) Comments

Thư mời báo giá: Gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt Hưng Yên năm 2023

Bệnh viện Mắt Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt Hưng Yên năm 2023".

  • (0) Comments

Thư mời báo giá: Mua dụng cụ, vật tư thu gom rác thải y tế, hóa chất xử lý môi trường Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Căn cứ vào nhu cầu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh năm 2023, Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu mua dụng cụ, vật tư thu gom rác thải y tế, hóa chất xử lý môi trường. Nếu Quý cơ quan quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý cơ quan gửi báo giá cho chúng tôi.

  • (0) Comments

Thư mời báo giá: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống thiết bị phòng chống cháy nổ Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ về công tác PCCC trong năm 2023, Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống thiết bị phòng chống cháy nổ. Nếu Quý cơ quan quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý cơ quan gửi báo giá cho chúng tôi.

  • (0) Comments

Thư mời báo giá: May trang phục y tế 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Căn cứ vào nhu cầu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh năm 2023, Bệnh viện có nhu cầu may trang phục y tế 2023 cho đơn vị. Nếu Quý cơ quan quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý cơ quan gửi báo giá cho chúng tôi.

  • (0) Comments

Thư mời báo giá: Gói thầu "Mua sắm Mạch chính của Máy xét nghiệm huyết học Sysmex XP-100"

Bệnh viện Mắt Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm Mạch chính của Máy xét nghiệm huyết học Sysmex XP-100"

  • (0) Comments

Thư mời: Tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Thư mời: Tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

  • (0) Comments

Thư mời: Tham gia tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Thư mời: Tham gia tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

  • (0) Comments

Thư mời thẩm định giá: Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Thư mời thẩm định giá: Danh mục mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

  • (0) Comments

Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024

Bệnh viện Mắt Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024.

  • (0) Comments