Đội ngũ bác sĩ của chúng tôi

Đội ngũ bác sĩ Đội ngũ bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Doctor

Bác Sĩ CKI. NGUYỄN VĂN KHÁ

Giám đốc Bệnh Viện
Doctor

Bác Sĩ CKI. NGUYỄN ĐÌNH CHUYÊN

Phó Giám Đốc Bệnh Viện
Doctor

Bác Sĩ CKI. NGUYỄN VĂN TOÀN

Phó trưởng phòng KH - CĐT - Điều Dưỡng
Doctor

Bác Sĩ CKI. PHẠM THỊ THUÝ HẰNG

Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Cận lâm sàng
Doctor

Bác Sĩ CKI. ĐÀO NGỌC HIỆU

Phó trưởng khoa Điều trị tổng hợp – PT-GMHS
Doctor

Bác Sĩ CKI. ĐỖ ĐÌNH TÂN

Trưởng khoa Ngoại - Phaco
Doctor

Bác Sĩ CKI. LÊ VĂN TÂN

Phó trưởng khoa Khúc xạ - Tạo hình thẩm mỹ
Doctor

Dược sĩ CK I . PHAN THỊ NỤ

Trưởng khoa Dược – Vật tư y tế - KSNK
Doctor

CN kinh tế. BÙI THỊ MINH HẰNG

Trưởng phòng TCHC-TCKT; Kế toán trưởng
Doctor

Kỹ sư NN. ĐỖ VĂN PHƯƠNG

Phó trưởng phòng TCHC - TCKT
Doctor

CN kinh tế. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Phó trưởng phòng TCHC - TCKT
Doctor

Bác Sĩ CKI. ĐÀO THỊ HẰNG

Phó trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Cận lâm sàng
Doctor

CN điều dưỡng. LÊ THU TRANG

Phụ trách điều dưỡng bệnh viện