Bảng Giá Thuốc

Dưới đây Danh mục trúng thầu các gói thầu của Thuốc và Vật tư y tế thanh quyết toán BHYT
Danh mục trúng Thầu Thuốc
STT Số QĐ Thầu Ngày Tải về

Bảng giá Vật tư y tế trúng thầu

STT Số QĐ Thầu Ngày Tải về