Bảng Giá Dịch Vụ Kỹ Thuật

Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh và loại giường bệnh của Bệnh viện. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Trích theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT và Nghị quyết số 290/2020/NQ-HĐND

STT Tên dịch vụ Giá BHYT
(TT22/2023)
Giá không thẻ BHYT
(NQ290/2020)