Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

  • (0) bình luận

Ngày 07 tháng 8 năm 2023

Bệnh viện Mắt Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên"

Bình luận