BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

  • (0) bình luận

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo Thông tư 22/2013/TT-BYT và Nghị quyết số 290/2020/NQ-HĐND áp dụng tại Bệnh viện Mắt Hưng Yên.

Tải chi tiết: TẠI ĐÂY

Bình luận