Thông báo: Quyết định về việc phê duyệt đơn vị Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế và phương tiện đo

Thông báo: Quyết định về việc phê duyệt đơn vị Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế và phương tiện đo

  • (0) bình luận

Bệnh viện Mắt Hưng Yên thông báo quyết định về việc phê duyệt đơn vị Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế và phương tiện đo.

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

 

Bình luận