Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024